PRIVACYVERKLARING

PRIVACYVERKLARING Ausma motorenrevisie BV

24 januari ’22

Uw privacy is voor Ausma Motorenrevisie BV van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat uw gegevens veilig zijn bij ons en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij de website ausma-motorenrevisie.nl allemaal doen met informatie die we over u te weten komen.

Als u vragen hebt, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met Ausma
Motorenrevisie BV.

Inhoudsopgave

Contactformulier:

Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen.

Hiervoor gebruiken wij uw NAW-gegevens en een e-mailadres. Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie.

Het delen van gegevens:

In verband met verschillende wet- en regelgeving is het noodzakelijk of soms verplicht om bepaalde gegevens te verstrekken aan derde partijen, waaronder:

 • Justitiële instanties die op basis van de wet informatie kunnen opvragen;
 • Curatoren;
 • Belastingdienst.

Waar wij andere dienstverleners inzetten worden alleen die gegevens gedeeld die benodigd zijn voor uitvoering van desbetreffende diensten. Dit kan bijvoorbeeld gaan om:

 • Inrichting en onderhoud van de IT-omgeving;
 • Diverse werkzaamheden gerelateerd aan marketing en communicatie;
 • Het uitvoeren van analyses en onderzoeken.

Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.


Bewaartermijn
Ausma Motorenrevisie BV bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Cookies:

Onze website gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat u die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat u ons weer bezoekt.

Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen we vragen om uw akkoord voor het gebruik van deze cookies.

U kunt via uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige dingen van onze website werken dan niet goed meer.

Google Analytics:

Om de kwaliteit en effectiviteit van onze website te testen maken we gebruik van Google
Analytics. Zo kunnen we zien hoe de website wordt gebruikt en hoe we de website kunnen verbeteren. Wij hebben een bewerkersovereenkomst gesloten met Google. Dat betekent dat Google de gegevens die door deze cookies worden verzameld, niet voor eigen doeleinden zal gebruiken.

Foto's:

Het kan voorkomen dat u op één van onze beelddragers naar voren komt, waarbij we u niet specifiek om toestemming hebben gevraagd.
Wanneer u hier bezwaar tegen hebt, dan verzoeken wij u dit schriftelijk kenbaar te maken. Wij zullen in dat geval passende maatregelen nemen.

Bescherming:

Het beleid van Ausma Motorenrevisie BV richt zich erop uw gegevens te beschermen op basis van ten minste de minimaal vereiste standaarden, die wij doorlopend laten aansluiten op gewijzigde regelgeving en marktontwikkelingen. Zo worden er technische en structurele voorzorgsmaatregelen getroffen om, eveneens aansluitend op de van kracht zijnde wet- en regelgeving, de confidentialiteit en integriteit van uw persoonsgegevens te garanderen. Datzelfde geldt ook voor de wijze van verwerking.


Medewerkers van Ausma Motorenrevisie BV zijn daarenboven tot vertrouwelijkheid verplicht en alleen bij uitzondering gerechtigd uw persoonsgegevens te verschaffen.

Wijzigingen in deze privacyverklaring:

Wanneer onze website wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens:

Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

U hebt de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
 • het laten corrigeren van fouten
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
 • intrekken van toestemming
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Klachten:

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen:

Als u naar aanleiding van onze PRIVACYVERKLARING nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op!

Contactgegevens:
Ausma Motorenrevisie BV
Exportweg 2
9301 ZV Roden
E-mail: administratie@ausma-motorenrevisie.nl

Let op!

In verband met Hemelvaart zijn wij 9 en 10 mei gesloten!

Hé! Fijn dat je er bent.

Om uw beleving op onze site te verhogen, maken wij gebruik van cookies.
We vragen u eenmalig hiervoor toestemming te geven.

Meer informatie over ons cookiebeleid